Privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website(s) van Natuurwinkel De Liemers bezoekt.

Beheer
De website www.natuurwinkeldeliemers.nl en alle gerelateerde (sub)domeinnamen (hierna te noemen Natuurwinkel De Liemers) worden beheerd door N. Verkerk, eigenaar van Natuurwinkel De Liemers.

Natuurwinkel De Liemers verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om klanten en contactpersonen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

​Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor onze (gratis) diensten, maar we willen graag helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via info@natuurwinkeldeliemers.nl.

​We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in geval van het versturen van facturen). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we zorgvuldig om gaan met jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Natuurwinkel De Liemers?
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (gratis) diensten (e-books, trainingen, etc.) en onze producten (grafisch vormgeving) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een voorbeeld van deze laatste is het inschrijven voor een e-book.

​Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt of gebruikt:

Voor- en achternaam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Bedrijfsadresgegevens
IP-adres
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Browser-fingerprint
BTW nummer
Foto’s
Contactgeschiedenis 
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website, (gratis) diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via info@natuurwinkeldeliemers.nl. We zullen in deze gevallen de informatie verwijderen.

We verwerken daarnaast foto’s. Bijvoorbeeld voor een recensie. Deze foto’s gebruiken we om onze content meer sfeer te geven. 

Met welk doel verwerkt Natuurwinkel De Liemers persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Ledenadministratie en dienstverlening
In onze ledenadministratie houden we alle contactpersonen en klanten bij, met daarbij de relevante contactgegevens. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze (gratis) diensten en producten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactgegevens bij om:

Je inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.

Wil je contact met ons opnemen? Wij zijn via verschillende kanalen te bereiken, zoals: telefoon, post, e-mail, Facebook. Om dit mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.​

Nieuwsbrieven en mailings
Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en mailinglijsten. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde campagnes over onze producten en diensten. Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kan je je onderaan iedere mail uitschrijven.

Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van onze contactpersonen gegevens en interessegebieden over onze producten.

Voor campagnes voor (gratis) diensten en producten van Natuurwinkel De Liemers (en gerelateerde campagnes) verwerken we ook persoonsgegevens nadat hiervoor toestemming is gegeven in de cookiemelding. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Daarnaast maken wij voor Natuurwinkel De Liemers gebruik van ‘aangepaste doelgroepen via Facebook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘aangepaste doelgroepen’ op basis van het gedrag op onze website of op basis van een e-mailadres. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven aan de hand van een opt-in op onze privacyverklaring in onze website formulieren. Als je niet wil dat via deze platforms gepersonaliseerde advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via onze contactgegevens. We zullen je dan verwijderen uit aangepaste doelgroepen. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. 

Facebook
Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van ons te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering dienstverlening Natuurwinkel De Liemers
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld: Conversieratio’s en open rates om te zien hoe relevant onze e-mails (nieuwsbrieven) zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

​Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@natuurwinkeldeliemers.nl

Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Dit kan via info@natuurwinkeldeliemers.nl.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover sinds 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@natuurwinkeldeliemers.nl

Grondslagen van de verwerking
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Natuurwinkel De Liemers: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neem dan contact met ons op. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

​Delen van persoonsgegevens door met derden
We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming op deze privacyverklaring.

Leveranciers
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Natuurwinkel De Liemers: Facebook, Google en ActiveCampaign. Met elk is een verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Google analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat aan. We gebruiken de Analytics-cookies ook in combinatie met andere diensten van Google. Analytics cookies worden overigens pas geplaatst als je akkoord geeft voor statistische cookies. Wil je helemaal niet gevolgd worden door Google, dan kun je hiervoor ook gebruik maken van de opt-out  Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Hoe Natuurwinkel De Liemers persoonsgegevens beveiligt
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@natuurwinkeldeliemers.nl

​We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen website gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
​Links

​Cookie verklaring
Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.  

Je kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier vindt je onze Cookie verklaring, daar kun je ook je toestemming aanpassen of intrekken.

Disclaimer
Natuurwinkel De Liemers is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Onze contactgegevens
Natuurwinkel De Liemers  |  Arnhemseweg 9  |  7037 CX Beek  |  info@natuurwinkeldeliemers.nl